www-data

Time Command
0 * * * 1,2,3,4,5 /usr/bin/php7.2 /var/www/html/test.php
0 11 * * 2 echo "audycja o pesiach"
* * * * * def
* * * * * python
0 9 1 * * /
0 * * * * dsfg
20 8 * * 6 prueba
0 23 1 1 * sampe
30 19 * * * jjj
* * * * * afafaf
*/5 * * * * /usr/bin/php command:toto:titi
1 1 * * * fdasd
0 * 9,11,13,14,28 * * xxxxxxxxxxxxxxxx
* * * * * Y
0 0 4 1/1 * ? * 0 0 4 1/1 * ? *
0 */2 17,18 * * а